Presentera text på ett bra sätt

Posted by Daisy Eriksson on april 19, 2018
Design

På en sajt behöver du ha text, inte bara för att berätta vad du vill ha sagt utan också för att Googles gillar det. Bra och välskriven text rankas högre och kan få fler att se din sajt i sökresultaten. Texten ska först och främst presenteras på ett läsvänligt sätt. Ibland kräver ren sajt mycket text, det kan vara en beskrivning om hur bingo fungerar. Förklaringar och beskrivningar tar plats men är i många fall nödvändiga. Det bästa knepet är att dela upp texten i flera mindre delar, om möjligt på olika sidor för att skapa en liten submeny där läsaren kan välja vilken del de är intresserad av. Om det inte känns passande kan du använda dig av bilder, genomskärningar eller tomma blankrader för att dela upp textstycken i mer hanterbar mängd. I böcker och tidningar kan vi lättare urskilja var vi är i en text genom att man drar in första stycket i en ny paragraf. På datorn är det lättare och snyggare om du har en blankrad istället.Fundera också på vilket typsnitt du ska använda på texten. Olika typsnitt signalerar olika saker. Det finns komiska typsnitt som Comic Sans som är bra för lättsamma och mer barnriktade texter och titlar. Standard på nätet är Arial som anses vara en av de mest lättlästa texterna eftersom det är sans-serif, vilket betyder att den saknar seriffer på bokstäverna. Titlar och rubriker kan gärna få ha smyckade typsnitt som ger effekt och stil på sajten, men vanlig lästext ska du hålla stilren.Sist så ska du se över innehållet. Vad står det egentligen i texten? Är den enkel att förstå eller borde vissa saker kortas ned eller förlängas? Texten ska vara tydlig och förmedla det du vill. Det är lätt att du fastnar i fel spår och förklara oviktiga saker alltför långdraget. Fokusera på kärnan i det du vill berätta och försök att berätta det på ett så enkelt sätt som möjligt.